Zorgketen anorexia voor ouders

Hieronder vind je de tool rondom de zorgketen van anorexia nervosa. Kies de module waar je meer over wilt weten.

Over de tool

Als ouder van een kind met anorexia nervosa heb je waarschijnlijk veel vragen. Zo ook over de zorg. Want hoe ziet de zorg rondom anorexia nervosa er precies uit? Deze tool geeft de zorgketen van anorexia nervosa weer. De onderdelen van de zorgketen, preventie, signalering en diagnostiek, in gesprek, hulptraject, nazorg en herstel, worden afzonderlijk van elkaar behandeld. Naast de zorgketen vind je ook informatie over de verschillende onderwerpen die aan bod komen.

 

Het doel? Inzicht geven in de zorgketen van anorexia nervosa en informatie aanreiken zodat de vragen waar je mee rondloopt beantwoord worden.

Gebruik de tool door op een van de bovenstaande onderdelen van de zorgketen te klikken. Vervolgens kom je op de pagina van het gekozen onderwerp. Vanuit hier kun je in het linker menu gemakkelijk veranderen van onderwerp.

Wie zijn de makers?

Wij, Inez van der Velde en Cornelie Glasbergen, zijn vierdejaars toegepaste psychologie studenten aan de Hanzehogeschool Groningen. Deze tool is ontwikkeld voor ons afstuderen bij Buro PUUR. Samen hebben wij de zorgketen van anorexia nervosa inzichtelijk gemaakt voor ouders. Wij hoopten hiermee vragen van ouders te kunnen beantwoorden en informatie te kunnen aanreiken.

Meer weten? Lees meer over Inez en Cornelie.

Voor ons onderzoek hebben wij enquêtes afgenomen en interviews gehouden. Met de verkregen informatie uit de enquêtes en interviews hebben wij de tool kunnen verbeteren. Wij willen iedereen die ons heeft geholpen bij dit onderzoek heel erg bedanken!

cornelie en inez 200