3. Gespecialiseerd ziekenhuis

3. Gespecialiseerd ziekenhuis/PAAZ

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) op de Zorgboulevard
Adres:
Maasstadweg 96
Rotterdam
3079 DZ
Telefoon:
088 - 230 38 97
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) op de Zorgboulevard is een voorziening voor cliënten met een somatische én psychiatrische problematiek (co-morbiditeit). De MPU is een open afdeling met 25 bedden. De opname duurt maximaal 3 maanden.

Cliënten op de MPU volgen een dagprogramma met therapie en activiteiten. De behandelteam bestaat uit psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, somatische behandelaars en eventueel paramedische behandelaars. Voor mensen met een eetstoornis wordt samengewerkt met een internist en een diëtiste.

 

“We begrijpen steeds meer hoe lichaam en geest samenwerken”

Wat doe je als arts wanneer een patiënt door ziekte moet worden opgenomen, maar dat vanwege een ernstig psychiatrische aandoening (epa) niet op een reguliere zorgafdeling kan? Deze vraag stelt artsen voor een dilemma aangezien het ziekenhuis is ingericht op de somatische behandeling en niet voor psychiatrie.

Wanneer een opname in een ziekenhuis voor een patiënt met epa onvermijdelijk is dan ontstaat er een serieuze uitdaging. Voor deze patiënten is sinds 5 jaar de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Delta. Gevestigd aan de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid werkt de Medisch Psychiatrische Unit nauw samen met het Maasstad Ziekenhuis.

“De Medisch Psychiatrische Unit is eigenlijk ‘best of both worlds’ gecombineerd in één afdeling”, vertelt Joris van der Vlugt, psychiater Delta Zorgboulevard. “We beschikken over 25 bedden en onze staf is zowel opgeleid in de somatische geneeskunde als de psychiatrie. Zo zijn we in staat deze complexe en vaak kwetsbare patiëntengroep zorg op maat te bieden. Onze aanpak verschilt van reguliere (ziekenhuis)zorg doordat we lichaam en geest niet scheiden, maar als een geheel benaderen. Op die manier maken we de vertaalslag van somatische ziektes naar psychiatrische symptomen en andersom.”

Onmisbare partner

In de tijd dat er nog geen MPU was vielen patiënten vaak tussen wal en schip. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis en verpleegkundig personeel had de handen vol aan één patiënt of ze kwamen op een psychiatrische afdeling waar lichamelijke klachten en symptomen niet altijd werden herkend. “Door de toenemende aandacht voor somatiek in combinatie met psychiatrie is een MPU gelukkig nu niet meer weg te denken. In een stad als Rotterdam zien we dan ook dat we bijna altijd een maximale bezetting van alle bedden hebben. En met 25 bedden zijn we een van de grootste MPU’s van het land”, aldus Van der Vlugt. “Er is duidelijk behoefte aan deze vorm van specialistische hulp.”

Alles en iedereen komt voorbij

Een opname op de MPU van Delta duurt maximaal drie maanden, maar de praktijk laat zien dat patiënten gemiddeld 8 weken op de afdeling verblijven. “In die periode is het ons doel om iemand fysiek weer op de been te krijgen en mentaal te stabiliseren”, benoemt Van der Vlugt. “Wat dat betreft zien we echt van alles voorbijkomen. Van anorexiapatiënten die onder medische begeleiding moeten eten omdat het lichaam het anders niet aankan tot en met een dialyse patiënt met psychotische symptomen.

Ook komt het voor dat mensen geopereerd moeten worden, maar door een psychiatrische stoornis dusdanig paranoïde zijn dat ze behandeling weigeren. Maar we zien ook de andere kant: mensen die in hun leven nooit psychiatrische klachten hadden en door bijvoorbeeld een tumor, dementie of zelfs medicijngebruik ernstige psychiatrische symptomen krijgen. Het is in ons vak zo belangrijk om naar de (neurobiologische) samenstelling van ieder individu te kijken. Hierin ligt vaak een grondslag en dus ook de oplossing. Het leert ons in ieder geval met een open blik naar iedere individuele patiënt te kijken, waardoor we steeds meer begrijpen van de relatie tussen somatiek en psychiatrie.”

Stervensbegeleiding

Een terminaal zieke patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening kan op de Medisch Psychiatrische Unit stervensbegeleiding worden geboden. Door de kennis van zowel somatiek als psychiatrie worden de laatste dagen van de patiënt zo comfortabel mogelijk gemaakt.

Samenwerken

Het werk van de MPU is zeer specialistisch en er wordt regelmatig overlegd met artsen uit het ziekenhuis. “De lijnen met het Maasstad Ziekenhuis zijn kort”, vervolgt Van der Vlugt, “We worden bijvoorbeeld gevraagd vanuit onze invalshoek mee te kijken naar symptomen in relatie tot een psychiatrisch beeld en ook leiden wij arts-assistenten op. De samenwerking zorgt dat we in staat zijn gerichtere zorg te bieden.”

De afgelopen vijf jaar heeft de MPU van Delta veel ervaring opgedaan. “We vinden het belangrijk deze kennis met een breed publiek te delen. Daarom bieden we verwijzers de mogelijkheid een werkbezoek aan te vragen. We leiden u dan rond over de MPU en kunnen indien gewenst casussen met u doornemen. U bent van harte welkom!”

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Alyda Boll (unit hoofd)

 

Hulp toevoegen?

Met plezier voegen wij hulpverleners toe. Stuur een mail met details naar info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Wijzigingen melden?

Help ons deze database actueel te houden. Stuur ons een mail via info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Dank

Alleen op deze manier kunnen wij andere hulpvragers zo goed mogelijk van informatie voorzien!