3. Gespecialiseerd ziekenhuis

3. Gespecialiseerd ziekenhuis/PAAZ

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis: Polikliniek Eetstoornissen
Adres:
De Polikliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie is gehuisvest op de 2e etage van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
Rotterdam
Zuid-Holland
Nederland
Telefoon:
010 -704 02 09
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

Polikliniek Eetstoornissen

[Doelgroep]

Eetstoornissen met vermagering, zoals anorexia nervosa, functionele dysfagie, restrictieve en selectieve eetproblemen, food avoidance emotional disorder. Ons team richt zich met name op oudere kinderen en adolescenten, in overleg kan gekeken worden naar mogelijkheden voor kinderen tussen de 4-10 jaar.
 
[Werkwijze]
Tijdens en na een eerste gesprek start in geval van spoed meteen de behandeling, naast het diagnostisch traject. De behandeling bestaat uit gezinsgesprekken en wanneer daar een indicatie voor is, kan daarnaast een individueel behandelaanbod gedaan worden. Ons team richt zich op de psychiatrisch-psychotherapeutische behandeling van de eetstoornis, daarnaast dient altijd een kinderarts, internist of huisarts de lichamelijke conditie te controleren. Onze behandelvisie wordt nader toegelicht in de folder (zie link).
 
[Teamsamenstelling:]
De behandeling wordt zoveel mogelijk gedaan door één of twee vaste behandelaren. Ons team bestaat uit verschillende disciplines, te weten, kinder- en jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, psychologen, psychotherapeuten, een systeemtherapeut en een arts. Daarnaast is een psychomotore therapeut en een ervaringsdeskundige aan ons team verbonden.
 

[Aanmelden of meer informatie]
Kinderen kunnen aangemeld worden bij de polikliniek, telefoonnummer: 010-7040209 (maandag t./m. donderdag van 11.00 tot 12.00 uur). Hiervoor is altijd een verwijzing van een arts/specialist, ggz-instelling, wijkteam of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk. Ook voor verdere informatie kunt u hier terecht. U wordt na aanmelding teruggebeld om direct te beoordelen of de aanmelding past bij uw verwachtingen en onze mogelijkheden. In het ziekenhuis kan het kind door collega-specialisten verwezen worden via het digitale aanmeldformulier op het intranet. De aanmelder krijgt in dat geval per e-mail een reactie of zo nodig aanvullende vragen.
 
Wachttijden: Er wordt altijd getracht deze zo kort mogelijk te houden, echter wanneer onze behandelcapaciteit volledig is ingezet, kan er sprake zijn van een wachttijd. Dit varieert en in overleg met de coördinator van het team kan hierover een schatting worden gegeven.

Hulp toevoegen?

Met plezier voegen wij hulpverleners toe. Stuur een mail met details naar info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Wijzigingen melden?

Help ons deze database actueel te houden. Stuur ons een mail via info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Dank

Alleen op deze manier kunnen wij andere hulpvragers zo goed mogelijk van informatie voorzien!