1c GGZ onder 18 jaar - Gespecialiseerd in eetstoornissen

1c GGZ onder 18 jaar - Gespecialiseerd in eetstoornissen

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

Youz & PsyQ
Adres:
Max Euwelaan 60-80 Rotterdam
Rotterdam
Zuid-Holland
3062 MA
Nederland
Telefoon:
088 –358 53 42
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

MeerGezins Dagbehandeling (MGDB) Eetstoornissen

Youz Rotterdam

Eetstoornissen bij jongeren, zoals anorexia en boulimia, hebben vaak een weerslag op het gehele gezins-functioneren. Aan de ene kant is de jongere met een eetstoornis vaak zo bang om in gewicht aan te komen, dat zij/hij de rest van het gezin stimuleert en soms ook dwingt om de eetgewoonten te veranderen. Aan de andere kant kunnen ouders, opvoeders of andere gezinsleden zo bang zijn voor de gevolgen van de eetstoornis dat ze mee gaan in de wensen van degene met de eetstoornis.

Emoties lopen vaak hoog op en kunnen daardoor de eetstoornis verergeren.Hetbeïnvloeden en doorbreken van dit proces is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijke herstel van het kind met een eetstoornis. Ouders/verzorgers hebben hierin een cruciale rol; zij kunnen hun kind begeleiden en helpen bij het normaliseren van heteetgedrag en naar een gezond gewicht.

Ambulante gezinstherapie is hierbij de meest effectieve vorm van hulp voor jeugdigen meteen eetstoornis, met name bij anorexia nervosa en boulimia. In sommige situaties is ook aanvullende (individuele) behandeling gewenst. Gezinsbehandeling in een groep is een bewezen effectieve behandelmethode bij anorexia en boulimia, waarbij klinische opname kan worden verkort of zelfs voorkomen. Hierbij geldt: hoe eerder gestart wordt met werken aan herstel, hoe beter de prognose.

De behandeling bestaat uit onder andere de volgende onderdelen:

• Het regelmatig wegen van de jongere om de gewichtsontwikkeling te volgen.

• Gezamenlijke maaltijden gericht op het verbeteren van het eetgedrag van de jongere.

• Gezamenlijke groepsgesprekken en therapeutische activiteiten, gericht op het overbrengen van algemene kennis over eetstoornissen.

• Gezamenlijke groepsgesprekken, gericht op het adviseren bij en het oplossen van problemen rondom de maaltijden en daarmee samenhangend gedrag van de jongere.

• Gesprekken met ouders gericht op het vergroten van inzicht in en begrip voor het eetgedrag van de jongere.

• Groepstherapeutische activiteiten met ouders en jongeren gericht op het vergroten van inzicht in de betekenis van de eetstoornis.

• Groepstherapeutische gesprekken en activiteiten met de jongeren, gericht op hetondersteunen bij en oplossen van problemen bij het ontwikkelen van een normaal eetgedrag.

• Activiteiten gericht op ontspanning.

• Groepstherapeutische activiteiten gericht op gezinsrelaties en achtergronden.

• Groepstherapeutische activiteiten gericht op het omgaan met of controleren van negatieve prikkels of onaangename situaties in de toekomst, om stagnatie en terugval tegen te gaan.Alle activiteiten (behalve het wegen) worden op video opgenomen ten behoeve van de behandeling.

De behandeling is voor thuiswonende jeugdigen van 12 tot 18 jaar met een eetstoornis, te weten anorexia of boulimia, en zijn/haar gezinsleden.De jeugdige en de ouders hebben de wens om de problemen rondom de eetstoornis aan te pakken.

Er starten jaarlijks minimaal twee groepen van maximaal zeven gezinnen. De MGDB bestaat uit 10 therapiedagendie verspreid over 3 maanden worden aangeboden.Op aldeze dagen wordt van beide ouders en hun kind met een eetstoornis verwacht dat zij aanwezig zijn.

Gezinnen die nog geen cliënt zijn van Youz (voorheen Lucertis en De Jutters) kunnen met een verwijzing van hun huisarts zich aanmelden bij Youz via onze website. Cliënten van Youz kunnen door hun behandelaar intern worden aangemeld/verwezen. Vervolgens wordt men uitgenodigd voor een intakegesprek met behandelaren van heteetstoornissenteam. Gezamenlijk bespreken we of en wanneer er met debehandeling gestart kan worden.