1c GGZ onder 18 jaar - Gespecialiseerd in eetstoornissen

1c GGZ onder 18 jaar - Gespecialiseerd in eetstoornissen

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

GGZ Friesland Kinnik, kind en jeugd
Adres:
Sixmastraat 2
Leeuwarden
8932 PA
Telefoon:
058 2678999
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

Eetstoornissen

Eetstoornissen bij jongeren komen in Nederland relatief weinig voor en vrijwel alleen bij meiden. Sommige kinderen zijn al vroeg met hun uiterlijk bezig. Een kind met een eetstoornis eet te veel of juist te weinig. Eetstoornissen als anorexia nervosa en bulimia nervosa hebben enorme gevolgen voor het gewone dagelijks leven van het kind. Zowel lichamelijk als emotioneel levert dit de nodige problemen op voor het kind zelf en de naaste omgeving.

Bij Kinnik worden kinderen met een eetstoornis behandeld in de leeftijd van 11- 17 jaar. De volgende stoornissen worden onderscheiden:

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa wordt ook wel afgekort tot anorexia. Mensen met anorexia nervosa hebben wel degelijk honger, maar ze proberen het hongergevoel te onderdrukken. Kenmerken van anorexia zijn onder meer een grote angst om aan te komen en een verstoorde lichaamsbeleving. De piek van het ontstaan van klachten ligt bij Anorexia tussen de 14 en 18 jaar.

Boulimia nervosa

Boulimia nervosa wordt ook wel afgekort tot BN of boulemie. Mensen met boulimia gaan tijdens hun eetbuien door met eten, ook als ze geen honger meer hebben. De belangrijkste kenmerken van boulimia zijn eetbuien met controleverlies, gedrag gericht op gewichtscontrole en extreme overbezorgdheid over lichaamsvorm en gewicht. Boulimia begint meestal in de adolescentie (16-24 jaar).

Eetstoornis NAO

Een groot deel van de jongeren voldoet niet geheel aan de criteria van anorexia of boulimia nervosa. Deze mensen vallen in de categorie eetstoornis NAO (niet anderszins omschreven). Vrijwel alle aangemelde jongens bevinden zich in de groep Eetstoornis NAO. De ervaring is dat hun eetstoornis zelden op zichzelf staat en veelal een vertaling is naar een (traumatische) gebeurtenis in hun voorgeschiedenis.

Rol van de ouders

Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe eerder en sneller je begint met behandelen, hoe beter de prognose is. Als een kind lijdt aan een eetstoornis, heeft dit impact op het gezinsleven. De stress hieruit voortkomend heeft een invloed op iedereen in het gezin. Ouders voelen zich vaak radeloos en machteloos in de omgang met hun kind. Soms voelen ze zich ook schuldig of hebben het gevoel te falen als ouder. Daarom wil Kinnik samen met de ouders zoeken naar hoe zij weer terug in het zadel kunnen komen als gezaghebbende ouders. Het is belangrijk dat ouders weer gaan bepalen dat en wat het kind eet. Vanuit dit oogpunt is het essentieel dat (indien mogelijk beide) ouders betrokken zijn bij de behandeling. En dat het kind weer in de thuissituatie leert eten. De behandeling wordt dus ook bij voorkeur poliklinisch aan het gezin aangeboden.

Behandeling eetstoornis bij jongeren

Een behandeling kan variëren van licht tot matig en bestaan uit verschillende behandelmodules. In de behandeling is aandacht voor het hele gezin, voorlichting aan de jongere over het eetprobleem en individuele gesprekken en groepsbehandeling. Het bijhouden van een eetdagboek en het maken van afspraken over de eetstructuur is een belangrijk aspect van de hulp.