1b GGZ - Gespecialiseerd in eetstoornissen

1b GGZ instellingen - Gespecialiseerd in eetstoornissen

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

Cuídate
Adres:
Kamperstraat 35a
Zwolle
Overijssel
8011 LK
Nederland
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

Cuídate biedt ambulante zorg voor jongeren met een eetstoornis en voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de GGZ.

*Naast Zwolle ontvangt Cuídate nu ook mensen in Leeuwarden!*

Het is Cuídate’s missie om de zorg voor jongeren met een eetstoornis verder te ontwikkelen en te verbeteren en zorgverleners te verbinden. Dit doet zij in samenwerking met huidige hulpverleners in en rondom Zwolle, maar ook door de professionals te trainen in samenwerking met Patricia Bos van Buro Puur. Indien wenselijk kunnen er gastlessen op scholen georganiseerd worden om eetstoornissen sneller te signaleren.

Belangrijke uitgangspunten:

  • De eetstoornis is een verstoring in je ontwikkeling en is te genezen.
  • Het is belangrijk om te weten en te voelen dat je geen hopeloos geval bent.
  • Binnen de behandeling wordt ervaringsgericht gewerkt waarbij gekeken wordt naar wat werkt voor jou en je omgeving.
  • Er is geen wachtlijst is en de zorg kan snel opgestart worden.
  • Jij en je omgeving moeten zich ‘thuis’ voelen bij Cuídate.
  • De zorg vindt plaats bij Cuídate maar ook thuis en op school zodat de omgeving nauw betrokken wordt.
  • De samenwerking met eerdere hulpverleners/medewerkers van het SWT/kinderarts/school wordt z.s.m. gezocht zodat iedereen je kan steunen in je herstel.

Cuídate kijkt naar de jongere in het geheel, fixeert zich niet op de eetstoornis, maar kijkt breder dan dat. Eten en gewicht zijn altijd onderwerp van gesprek, maar door verder te kijken dan de eetstoornis, wordt duidelijk hoe de eetstoornis is gelinkt aan emoties, gedachten en gedragingen. Hoe eerder deze voor de jongere begrijpelijk worden, des te eerder er alternatieven voor de eetstoornis ontwikkeld kunnen worden en de eetstoornis niet meer nodig is.

Verder kijken dan de eetstoornis betekent ook het onderzoeken en ontwikkelen van de talenten die al aanwezig waren voor de eetstoornis, want deze jongeren zijn vaak zeer intelligent en hebben veel kwaliteiten die benadrukt mogen worden.

Ook is er veel aandacht voor het contact met de ander. Want hoe jij de buitenwereld ervaart zegt veel over hoe je tegen jezelf aankijkt.

Om zorgverleners te verbinden om de zorg beter te maken, verzorgd Cuídate regelmatig trainingen voor professionals in Zwolle of andere plaatsen in Nederland in samenwerking met Buro Puur.