De site www.svb.com vertelt alles over het PersoonsGebonden Budget (PGB). Voor sommige zorg of ondersteuning kunt u een PGB krijgen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Er zijn 4 soorten PGB’s:

  • het jeugdhulp-budget, voor kinderen tot 18 jaar
  • het Wmo-budget, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • het Wlz-budget voor langdurige zorg thuis (Wlz-zorg)
  • het Zvw-budget voor verzorging en verpleging aan huis

De site www.regelhulp.nl biedt extra steun om te vinden welke route je voor hulp moet hebben.

Op de site www.zorgwijzer.nl/faq/wmo tref je ook veel informatie aan; zoals het onderstaande traject:

Stappenplan Wmo aanvragen