Er is gerichtere steun nodig voor partners/ouders/broers en zussen die te maken hebben met zelfmoordgedachten van hun kind. We noemen dat ook wel suïcidepreventie. Soms leeft het idee 'laten we het er maar niet over hebben, want dan is het er niet'. En natuurlijk weten we wel beter. Juist door zelfmoord te bespreken, er neutraal over te blijven qua oordeel en het ook bespreekbaar te houden maken we verbinding met de betreffende persoon.

Waarom is het zo moeilijk voor naasten om te bespreken?

Els Verheyen heeft er een artikel over gepubliceerd; zelfdoding en eetstoornissen

In Nederland is Stichting Dalisay Recovery waar veel nuttige informatie beschikbaar is.

Bekend zijn de algemene hulplijnen, zoals 113, ik denk aan zelfmoord.

 

Mind Korrelatie plaats op haar site ook informatie hierover:

  • Schakel direct hulp in wanneer je naaste in een acute crisis raakt en een einde aan zijn of haar leven dreigt te maken. Bel de huisarts of schakel de crisisdienst in. Kun je daar geen contact krijgen, bel dan alarmnummer 112, of bel 113 Zelfmoordpreventie op nummer 0900-0113.
  • Vermoed je dat je naaste, familielid, vriend of kennis zelfdoding overweegt of begint deze daar zelf over, ga daar dan op in en laat hem vrijuit praten. Stel concreet de vraag: denk je wel eens aan zelfdoding, of: denk je vaak aan de dood?
  • Neem de suïcidale gevoelens en gedachten altijd serieus. Probeer je in te leven in de situatie en problemen van je naaste, vriend of kennis. Spreek geen oordelen uit. Luister en toon begrip.
  • Hoe moeilijk en confronterend praten over suïcideplannen ook is, ga het gesprek niet uit de weg. Je mag ook laten zien wat het met jou doet. Laat desnoods weten dat je niet weet wat je moet zeggen of doen. Laat ook blijken dat je je naaste wilt blijven steunen. Probeer te voorkomen dat het onderwerp taboe wordt.
  • Probeer niet de problemen van de ander op te lossen en geef geen adviezen, hoe goedbedoeld ook. Iemand die zo wanhopig is, kan daar niets mee.
  • Stel voor om samen professionele hulp te zoeken, als dat niet al is gebeurd. Voorkom dat jij zelf de rol van hulpverlener krijgt.
  • Zoek zelf steun. Het is zwaar om met iemand om te gaan die suïcidaal is. Uiteindelijk kun je het misschien zelfs niet meer opbrengen om je naaste nog langer te steunen. Zorg daarom dat je zelf iemand hebt bij wie je je verhaal kwijt kunt en dat je zelf voldoende steun hebt. Zoek mensen met wie je de zorg voor je naaste kunt delen.

Voor meer steun kun je ook zeker op hun site terecht.