Symptomen zijn de kernmerken die ten grondslag liggen aan een bepaalde stoornis. Deze symptomen staan vastgelegd in de DSM 5, het diagnostische handboek voor psychische ziekten. Er bestaan zowel positieve als negatieve symptomen:

- Positieve symptomen: 'te veel of 'meer' van iets hebben in vergelijking met anderen. Bijvoorbeeld het horen van stemmen.

- Negatieve symptomen: 'te weinig’ of 'minder' van iets hebben in vergelijking met anderen. Er ontbreekt iets wat andere mensen wel hebben. Bijvoorbeeld slechte verzorging.