Naasten, familie, vrienden en alle andere betrokkenen

Een eetstoornis heeft niet alleen invloed op de persoon met de eetstoornis zelf, maar ook op de omgeving van de persoon, zoals ouders, partners, broers of zussen, vrienden of andere naastbetrokkenen. Het kan voor deze naastbetrokkenen fijn zijn om via vrienden, familie of professionele begeleiding, begrip en steun te vinden tijdens het herstelproces van de persoon met de eetstoornis. 

Er is veel informatie beschikbaar voor naasten, zoals onze digitaal gratis handleiding voor ouders en handleiding voor broers en zussen. Ook zijn er inloophuizen waar je als betrokkenen met iemand in gesprek kunt. Vaak iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Of je kunt bellen met de Weet hulplijn via www.weet.info

Op deze site hebben we voor naasten de nodige tips verzameld.