Autisme en eetstoornis

Autismespectrumstoornissen (ass) komen voor bij ongeveer 1% van de bevolking (Baird e.a. 2006). Naar schatting is er bij 30 tot 80% van de volwassenen met ass sprake van één of meer comorbide stoornissen, waaronder eetstoornissen (Bartels e.a. 2012). Wetenschappelijk onderzoek naar de combinatie van ass en eetstoornissen of eetproblemen is zeer beperkt en is vooral gericht op mensen met een intellectuele beperking. Dit maakt het voor clinici moeilijk om eetproblemen te herkennen bij mensen met ass en omgekeerd, om ass te herkennen bij mensen met eetproblemen.

Buro PUUR en Parnassia Groep verzorgen bijeenkomsten rondom autisme en eetstoornis.

Buro PUUR werkt, in samenwerking met partners, aan het samenstellen van een informatie document voor het optimaal steunen van mensen met een eetstoornis én autisme.