Signalen eetstoornis

De eerste ontwikkelingen van een eetstoornis ontstaan vaak al op vrij jonge leeftijd, maar de eetstoornis komt meestal tot uiting op de middelbare school. Kinderen worden zich dan bewust van de mening van andere mensen en stellen zichzelf onhaalbare doelen. De grootste risicogroep om een eetstoornis te ontwikkelen zijn vrouwelijke adolescenten tussen de 15 en 25 jaar oud (bron: zorgstandaard). Toch is er een trend zichtbaar dat eetstoornissen steeds meer voorkomen bij zeer jonge kinderen (bron: Frederique Schmink).

Bij het herkennen van een eetstoornis wordt vaak gedacht aan het herkennen van een bepaald eetgedrag of ondergewicht, maar er is veel meer waaraan een eetstoornis (eerder) kan worden herkend. Buro PUUR heeft daarom voor professionals het ‘Signaleringsmodel eetstoornissen’ ontwikkeld om vermoedens van een eetstoornis vanuit vijf invalshoeken te toetsen. Het Signaleringsmodel eetstoornissen staat tevens uitgewerkt op de Signalenkaart eetstoornissen algemeen gebruik, de signalenkaart eetstoornissen voor huisarsten of de signalenkaart eetstoornissen voor de sportwereld De vijf invalshoeken staan hieronder: 
 
1.            Type kind

2.            Trigger

3.            Overtuigingen

4.            Eetgedrag

5.            Lichamelijke conditie