Pro-ana: wat kun je doen als ouder?

Tegenwoordig is het erg gemakkelijk om via internet van alles en nog wat te zoeken. Zo ook voor jongeren die kampen met een gevoeligheid voor anorexia. Door te zoeken op afvallen en andere termen kunnen pro-ana sites naar voren komen. Hier kunnen mensen tips krijgen over de manier waarop je de eetstoornis in stand kan houden. Het kan zijn dat je kind op pro-ana sites zit. Dit kan zijn uit een algemene interesse maar ook om gerichte tips te zoeken die hen kunnen helpen om gemakkelijk af te vallen. Op deze websites is een verheerlijking te zien van het afvallen. Het wordt gezien als een leefstijl en mensen complimenteren elkaar op hun gedrag en het afvallen. Hierdoor krijgen mensen het gevoel dat ze erbij horen en iets goed te doen binnen deze groep.

Als ouder is het erg lastig om hier grip op te krijgen in dit tijdperk. Internet is erg toegankelijk voor alle leeftijdscategorieën. Probeer als ouder op de hoogte te zijn van de informatie die je kind misschien wel opzoekt. Het is belangrijk om te weten dat onwaarheden worden gepresenteerd op deze sites als feiten en dit door mensen met anorexia zo wordt overgenomen (proud2bme, 2011).

 

Probeer met je kind hierover in gesprek te gaan en probeer de overtuigingen in twijfel te trekken samen met je kind. Is dit een ''normaal'' leven? Hoe zie jij een ''normaal'' leven voor je? Wat doen deze sites voor je? Probeer je hierbij in te leven in je kind en probeer het gedrag vanuit het oogpunt van je kind te begrijpen.

 

Gebruikte literatuur

Proud2bme. (2011). Pro-ana en eetstoornissen. Geraadpleegd op 9 mei 2017, van http://www.proud2bme.nl/Artikelen_voor_ouders/Pro-ana_en_eetstoornissen