Om oorzaken van eetstoornissen te bepalen noemt men vaak het biopsychosociaal model. Dit model bevat naast het menselijk functioneren, waarin aandacht is voor biomedische aspecten, ook psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor een eetstoornis en het genezingsproces.

In literatuuroverzicht (bekijk deze link voor het volledige artikel) zijn 34 artikelen geïncludeerd waaruit we verschillende karakteristieken en kwetsbaarheden bij patiënten met een vroege eetstoornis op biopsychosociaal vlak bespreken. Deze karakteristieken zijn op dit moment nog onvoldoende gedifferentieerd.
 
Overzicht karakteristieken beschreven in de literatuur
 
Biologisch
 1. Voorafgaande streptokokkeninfectie
 2. Hogere frequentie huisartsconsultaties
 3. Voorgeschiedenis van huisartsconsult omtrent gewicht, lichaamsvorm of eetgedrag
 4. Voorgeschiedenis fysieke ziekte
 5. Vroege fysieke bedreiging
 6. Moment van conceptie/geboorte (lente)
 7. Verminderde prefrontale bloedtoevoer
 8. Vroege eetproblemen
 9. Slechte gewichtstoename, groeiretardatie in de voorgeschiedenis
 10. Premorbide kleiner postuur en lager lichaamsgewicht
 11. Eetstoornis bij moeder in de voorgeschiedenis
Psychologisch
 1. Psychiatrische comorbiditeit
 2. Gemakkelijk temperament
 3. Neiging tot internaliseren
 4. Meer sociaal wenselijk gedag
 5. Pseudomaturiteit
 6. Maturatieangst
Sociocultureel
 1. Familiale psychische voorgeschiedenis
 2. Huwelijksproblemen bij ouders
 3. Verstoorde moeder-dochter relatie
 4. Familiale interactieproblemen
 5. Hogere sociale klasse
 6. Geboorte of adoptie nieuwe sibling
 7. Stresserende gebeurtenis