Zelfbeeld

Dian de Vries onderzoekt aan de Universiteit van Amsterdam het effect van sociale media op zelfbeeld: Onderzoek heeft aangetoond dat iemands zelfbeeld belangrijke consequenties heeft voor zijn welzijn en gezondheid. Zo hebben een overmatig belang hechten aan het eigen uiterlijk en negatieve evaluaties van het eigen uiterlijk een negatief effect op de mentale gezondheid en het algemeen welzijn van mensen (o.a. Cattarin & Thompson, 1994; Impett, Henson, Breines, Schooler, & Tolman, 2011; Mond, Van den Berg, Boutelle, Hannan, & Neumark-Sztainer, 2011). Het is daarom niet verwonderlijk dat onderzoekers, maar ook zorgprofessionals, ouders en leerkrachten, proberen te begrijpen hoe het zelfbeeld gevormd wordt.

Een belangrijke conclusie van dit proefschrift is dat het gebruik van sociale netwerksites ongewenste consequenties kan hebben voor hoe adolescenten hun lichaam zien. Meer specifiek voorspelt frequenter gebruik van sociale netwerksites een toename zowel in het belang van het eigen uiterlijk als in ontevredenheid over het eigen uiterlijk. Meer belang hechten aan het eigen uiterlijk en lichaamsontevredenheid zijn beide negatief gerelateerd aan welzijn onder adolescenten en vormen belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische problemen zoals eetstoornissen en depressie (bijv. Cattarin & Thompson, 1994; Impett et al., 2011; Mond et al, 2011).

Hoewel de negatieve effecten van het gebruik van sociale netwerksites op het lichaamsbeeld in het oog springen, laat dit proefschrift ook zien dat het gebruik van sociale media positieve effecten kan hebben op zelfbeeld. Lees het proefschrift hier. 

Klik hier voor meer werk van Dian de Vries, zoals Previous correlational research indicates that adolescent girls who use social network sites more frequently are more dissatisfied with their bodies.