NZA en eetstoornissen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de productstructuur en de tarieven GGZ voor 2012 vastgesteld. Dat heeft zij gedaan op basis van de release 2012 van DBC-Onderhoud. In de nieuwe productstructuur is een aantal wijzigingen verwerkt. Gemiddeld genomen dalen de verblijfstarieven en stijgen de behandeltarieven.

De productstructuur voor de GGZ is verbeterd en aangescherpt mede op basis van wensen van veldpartijen en DBC-Onderhoud en de NZa. Een verbetering is bijvoorbeeld de nieuwe methodiek voor verblijf en het toevoegen van twee nieuwe behandelgroepen: eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Een andere verandering is dat voor cliënten die niet komen opdagen op een afspraak geen tijd meer mag worden geboekt. Ook kan intercollegiale consultatie niet meer apart worden gedeclareerd. Dit zit straks in de DBC van de cliënt.

De NZa heeft de prijsvoorstellen in de release 2012 vergeleken met de gegevens die zij heeft over de budgetten en een onderzoek naar de omzet van vrijgevestigden in de GGZ. Daaruit bleek dat de stijging van productprijzen die uit het kostprijsonderzoek kwam, niet noodzakelijk is om te komen tot gemiddeld kostendekkende tarieven. Daarom is een zogenaamde afslag toegepast op de tarieven uit de release 2012. De tarieven voor behandeling stijgen met 6,25% in plaats van de 18% die uit het onderzoek van DBC-Onderhoud kwam.

Sinds mei 2011 werkt de NZa samen met DBC-Onderhoud en vertegenwoordigers uit de GGZ aan een nieuwe lijn voor tariefonderbouwing. De NZa verwacht hierover in het najaar van 2011 te besluiten.

De tarieven uit de productstructuur worden nog aangepast. De NZa heeft van de minister de opdracht ontvangen om een tariefkorting door te voeren.

Bron: www.nza.nl: 31-08-2011