logoNKOGGZ

 

Zorgstandaard Eetstoornissen

Zorgstandaard Eetstoornissen from www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl on Vimeo.

Een zorgstandaard geeft vanuit het perspectief van patiënten met een bepaalde stoornis, een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de noodzakelijke onderdelen van de multidisciplinair georganiseerde individuele zorg.

Dit geldt voor de onderdelen preventie, zorg (cure & care) en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde stoornis gedurende het complete zorgcontinuüm. De omschrijving omvat ook de organisatie van zorg en relevante prestatie-indicatoren.

Wat kun je lezen in de zorgstandaard eetstoornissen?

Bijvoorbeeld:

  1. definities van eetstoornissen
  2. belangrijk bij de zorg
  3. zorgplan en behandeling
  4. herstel
  5. organisatie van zorg

Zo lees je bijvoorbeeld bij 'belangrijk bij de zorg' meer over de gezamenlijke besluitvorming. Bij organisatie van zorg lees je bijvoorbeeld meer over 1 regiebehandelaar.

Gezamenlijke besluitvorming
De patiënt geeft aan wat zijn behoeften en wensen zijn en wat hij belangrijk vindt. Behandelaars informeren de patiënt en naasten over de mogelijkheden voor behandeling van de eetstoornis en over de voors en tegens en wetenschappelijke basis van de behandelopties. Patiënt - en bij kinderen ook de ouders - en behandelaar komen in een gelijkwaardig gesprek – waarin ook eventuele risico’s van de eetstoornis aan de orde komen - tot een besluit over de in te zetten behandeling. In dit besluit zijn de voorkeur van de patiënt, de wetenschappelijke kennis en de ervaring en kennis van de behandelaar zorgvuldig afgewogen. Een open, persoonlijke en eerlijke benadering met ruimte voor feedback en evaluatie en opbouw en behoud van een vertrouwensrelatie zijn essentieel.

Lees meer in de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Buro PUUR heeft meegewerkt aan de realisatie van de zorgstandaard.