Motivatie

Rondom motivatie bestaan verschillende visies. Buro PUUR is er van overtuigd dat iemand niet persé diep moet gaan om voor herstel te kiezen. Soms kan zelfs in het begin de motivatie voor herstel voortkomen om een ander geen pijn te doen, bijvoorbeeld ouders. De intrinsieke motiviatie is natuurlijk het mooist. Zelf kiezen voor herstel. Buro PUUR denkt dat juist uit de omgeving inzichten tot stand kunnen komen waarom iemand voldoende 'noodzaak ervaart' om te veranderen.