ziezon tijdschrift 2015Consulent zieke leerling

In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs ZieZon: vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie over ziek zijn en onderwijs. Één op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. 

Eetstoornissen wordt door Annemarie van Bellegem, kinderarts, toegelicht. Zij noemt in dit artikel ook de trainingen van Buro PUUR.