Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar naar de overtuiging van Buro PUUR ook zeer geschikt voor andere doelgroepen om inzicht te krijgen in de verschillende terugvalstadia.

De richtlijn bestaat uit twee delen.

Deel 1 biedt een theoretische onderbouwing en hiervan afgeleide conclusies en aanbevelingen. Ze zijn gebaseerd op literatuurgegevens en op praktijkervaring van experts.

Deel 2 bestaat uit een praktische handleiding voor de hulpverlener waarin stap voor stap staat beschreven hoe met het werkboek terugvalpreventie te werken met de patiënt.

Er is tevens een handzaam werkboek ontwikkeld dat u digitaal kunt invullen en vervolgens uitprinten of opslaan. Aan de hand van de handleiding en het werkboek wordt uiteindelijk een terugvalpreventieplan opgesteld.

Deze richtlijn is gericht op terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa.

Richtlijn voor 18+ •

  • Deel 1: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen 18 +: 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij 18 + patiënten met anorexia nervosa'. Hierin worden u theoretische gegevens aangereikt die van belang zijn om goed met de richtlijn te kunnen werken.
  • Deel 2: Praktische handleiding voor de hulpverlener 18 +: 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij 18 + patiënten met anorexia nervosa'. Hierin worden de procedures aangereikt die van belang zijn om om tot een terugvalpreventieplan te komen. Dit deel bevat tevens het Werkboek Terugvalpreventie, maar kunt u hieronder ook als 'los bestand' downloaden.
  • Werkboek terugvalpreventie 18 +