Overzicht wat je moet weten

Je kunt herstellen van een eetstoornis. Maar let op: een eetstoornis gaat niet over eten. Waar het wel over gaat wordt in boeken en de Richtlijn Behandeldoelen en herstelcriteria geformuleerd.

De soorten eetstoornissen staan omschreven in de DSM 5. Hoe vaak eetstoornissen voorkomen en waar is onderzocht.

De eerste stap naar herstel is vaak een bezoek aan de huisarts. 90% van de mensen met een eetstoornis gaat met klachten naar de huisarts. Echter, slechts 10% hiervan bespreekt de eetstoornis met de huisarts. Signaleren van de eetstoornis is dus cruciaal. Risicogroep is zelfkritisch perfectionistische jonge vrouw in de ballet of sportwereld. Maar ook daarbuiten en ook bij jongens/mannen komen eetstoornissen te vaak voor. Meestal merken vrienden/vriendinnen iets als eerste.

School is dé plek voor preventie. Maar dan moeten docenten wel weten hoe ze het herkennen én hoe ze hulp kunnen bieden. Via school is het zorgteam belangrijk. Om iemand te motiveren hulp in te schakelen, moet je weten in welke fase je wat moet doen. Dat kun je leren tijdens een training van Buro PUUR.

Een vervolgstap is vaak het vinden van een hulpverlener. Behandelaren werken vanuit de Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen. En toch ook weer vanuit een eigen aanpak. Kijk bij het kiezen van hulp verder dan de gespecialiseerde diëtist. De NAE is de organisatie voor de opleiding van en kennisverspreiding onder hulpverleners. Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt aanvullende informatie. Zo wordt er momenteel ook gewerkt aan een Zorgstandaard Eetstoornissen. Buro PUUR is actief in de adviesgroep hiervan.

Weet, vereniging rond eetstoornissen, behartigt de belangen van mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Ervaringsdeskundigen realiseren zich maar al te goed dat de nazorg in de vorm van terugvalpreventie cruciaal is. Over ervaringsdeskundigen gesproken. Wist u dat er ook een GGZ instelling is waar alleen maar ervaringsdeskundige therapeuten werken?

Of een zorgverzekeraar een vergoeding voor een psychische stoornis aan een zorgverlener geeft heeft te maken met de definities van eetstoornissen opgenomen in de DSM V. Er is nogal een groot verschil per zorgverzekeraar welke vergoeding voor eetstoornissen wordt gegeven. 

In het ziekenhuis kan gewerkt worden met de richtlijn anorexia nervosa in het ziekenhuis. Ook bestaat er 'ziekenhuisje thuis'.