PICA

Pica is een stoornis waarbij niet-eetbare dingen worden genuttigd, gedurende tenminste 1 maand, niet passend bij de ontwikkelingsleeftijd of de cultuur. Wat er gegeten wordt, varieert met de leeftijd; op jonge leeftijd is dit verf, haar of stof, oudere kinderen eten zand, insecten, bladeren of steentjes en adolescenten en volwassenen klei of grond. De stoornis komt vaak voor in combinatie met mentale retardatie of een autisme spectrumstoornis, maar kan in zeldzame gevallen ook voorkomen bij schizofrenie of bij zwangerschap.

Pica wordt niet vaak gediagnosticeerd. De stoornis kan aan het licht komen door medische complicaties die er het gevolg van zijn zoals darmobstructies, perforaties of infecties. Armoede, verwaarlozing en gebrek aan (ouderlijk) toezicht vergroten de kans op het ontstaan. Wanneer het gestoorde eetgedrag voorkomt in combinatie met een andere psychiatrische stoornis, dan kwalificeert pica zich voor classificatie als aparte stoornis, als het zodanig ernstig is dat hiervoor behandeling nodig is.