Eetbuistoornis

Criteria voor eetbuistoornis

  • A Recidiverende eetbui-episoden. Een eetbui-episode wordt gekenmerkt door beide volgende kenmerken; 1. Het in een afzonderlijke tijdsperiode (bijvoorbeeld binnen een periode van twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan die de meeste mensen binnen dezelfde tijd onder vergelijkbare omstandigheden zouden eten; 2. Het gevoel tijdens de episode geen beheersing te hebben over het eten (bijvoorbeeld de betrokkene heeft het gevoel niet te kunnen stoppen met eten, of niet te kunnen beheersen wat en hoeveel hij of zij eet).
  •  B de eetbui-episoden hangen samen met drie (of meer) van de volgende kenmerken: 1. Veel sneller eten dan normaal; 2. Dooreten totdat een onaangenaam vol gevoel ontstaat; 3. Grote hoeveelheden voedsel nuttigen zonder lichamelijke trek te hebben; 4. Alleen eten, uit schaamte over de hoeveelheid die de betrokkene nuttigt; 5. Achteraf van zichzelf walgen; zich somber of erg schuldig voelen.
  • C Er is sprake van duidelijke lijdensdruk door de eetbuien
  • D De eetbuien komen gedurende drie maanden gemiddeld minstens eenmaal per week voor
  • E De eetbuien gaan niet gepaard met het recidiverend toepassen van inadequaat compensatoir gedrag zoals bij boulimia nervosa, en treden niet uitsluitend op in het beloop van boulimia nervosa of anorexia nervosa

Klik hier om de omschrijving in de Zorgstandaard Eetstoornissen te lezen.

Noordenbos, G. (2014) Een eetstoornis overwinnen, kan dat? Utrecht: De Tijdstroom