Overlijden door eetstoornis

In Nederland gaan er helaas te veel mensen dood door de gevolgen van een eetstoornis. Ja, het sterftecijfer van alle psychische stoornissen is bij een eetstoornis zelfs het hoogst. Zo'n 10% overleeft het niet.

Er zijn veel oorzaken waardoor je dood kunt gaan als je een eetstoornis hebt.

  • Kaliumgebrek kan voor een hartstilstand zorgen; vraag daarom altijd bij de arts voor bloedanalyse met testen op kalium!

  • Het regelmatig oprekken van de maagwand kan tot scheuren van de maagwand leiden, hetgeen iemand zelden tot nooit overleeft.

  • Braken kan slokdarmkanker veroorzaken

En dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Sinds 2017 is er in Amsterdam een groep ouders van kinderen die overleden zijn bij elkaar gekomen. Ook het Leontienhuis start in 2018 met een groep voor deze ouders, genaamd Horizongroep. Weet wil in Zwolle en Eindhoven bijeenkomsten starten.

Stichting Dalisay Recovery is opgericht na het overlijden van Dalisay.