98% van de leerling vindt dat andere kinderen onze les ook moeten hebben
Door onze evaluatieformulieren kunnen we meten wat leerlingen van deze les vinden. Leerlingen krijgen ook de ruimte iets over zichzelf of de ander aan te geven.

 

Verslavingen & eetstoornissen
Eetstoornissen, verslavingen, automutilatie, etc zijn een uitingsvorm van een achterliggend probleem. En dat heeft iemand meestal weggestopt. Luiken dicht. Niet erover praten. Doen alsof er niets aan de hand is. Deze les gaat dan ook veel meer over hulp vragen bij een achterliggend probleem dan over de eetstoornis zelf.

Interactief
Onze interactieve les betekent ook inspelen op wat er is op dat moment in deze klas. En daardoor kan in de ene klas het onderwerp pesten meer aan bod komen en in de andere klas bijvoorbeeld het onderwerp afvallen. We werken graag met de eigen ervaring, beeld- en filmmateriaal, metaforen en oefeningen.

Openheid en kwetsbaarheid voorlichter
Door de getrainde manier van les geven, stellen de voorlichters zich open op.

Veiligheid
De voorlichters zijn in staat om de orde in de klas te bewaren. Door de positie die ze innemen, zijn ze ook in staat veiligheid te bieden aan de leerlingen.

Dankbaarheid
We verbazen er ons telkens weer over hoe fijn leerlingen het vinden om hun verhaal in de klas te delen. Of om over hun vrienden te praten waar ze zich zorgen over maken. Dat maakt ons werk zo bijzonder.

Inhoud
De voorlichtingsles bevat onder andere de volgende onderdelen:

  1. Introductie ervaringsdeskundige
  2. Welke vragen hebben leerlingen?
  3. Hoe krijgt iemand een verslaving, eetstoornis, etc?
  4. Hoe komt iemand er weer uit?
  5. Waarom is hulp vragen nog niet zo makkelijk?
  6. Welke soorten hulp zijn er? Informatie uitdelen
  7. Evaluatieformulier
  8. Afsluiting

Duur
Afhankelijk van uw wensen verzorgen we een voorlichting van 1 of 2 lesuren.

Locatie
Bij voorkeur wordt de les verzorgd in de eigen klas, met de eigen mentor in een klaslokaal met digitale faciliteiten.

 

 


'Ik wil jou en Patricia bedanken voor de zeer intense gastles die jullie hebben verzorgd bij ons op het college. Ook na jullie vertrek hebben we nog goede gesprekken gehad met de leerlingen en ook tussen de leerlingen onderling. Zeer waardevol! Wat mij betreft een jaarlijks terugkerend onderdeel.'

mentor Middelharnis


 

 

'Ik vond tijdens de les het thema eetstoornissen minder aan bod komen dan ik van tevoren had gedacht, maar dat is juist sterk. Zo benadruk je vooral om hulp te zoeken en het niet alleen te doen. Eigenlijk gaat het vooral over jullie missie; kinderen in nood zichtbaar maken. Dus dank jullie wel hiervoor!'

samenwerkingspartner, Rotterdam