Interactief
Onze interactieve les betekent ook inspelen op wat er is op dat moment in deze klas. En daardoor kan in de ene klas het onderwerp pesten meer aan bod komen en in de andere klas bijvoorbeeld het onderwerp afvallen. We werken graag met de eigen ervaring, beeld- en filmmateriaal, metaforen en oefeningen.

 


'Telefonisch contact gezocht met Buro PUUR. Had een vraag over of en hoe je bij vermoeden van een eetstoornis het gesprek kan aangaan met iemand. Werd heel prettig geholpen, er werd meegedacht en ik kreeg veel praktische tips. Ik durf het gesprek aan, en voel me gesterkt door alle adviezen. Ik hoop dat ik hiermee iemand een stapje verder kan helpen. Bedankt Patricia!'

Mariska Vos, jeugdverpleegkundige CJG Rijnmond