Het doel van onze lessen is kinderen in nood zichtbaar maken. Door het creëren van veiligheid en kwetsbaarheid tijdens de voorlichting verlagen we de drempel voor leerlingen om hulp te vragen. De voorlichters van Buro PUUR gaan verder dan het vertellen van hun eigen verhaal. Verbinding maken met leerlingen én optimaal signaleren staan centraal. Voor school dé manier om leerlingen veel van elkaar te laten leren.

Met ruim 10 jaar ervaring in het onderwijs heeft Buro PUUR lessen ontwikkeld die zich kenmerken door:

Interactief
Onze interactieve les betekent ook inspelen op wat er is op dat moment in deze klas. En daardoor kan in de ene klas het onderwerp pesten meer aan bod komen en in de andere klas bijvoorbeeld het onderwerp afvallen. We werken graag met de eigen ervaring, beeld- en filmmateriaal, metaforen en oefeningen.

Openheid en kwetsbaarheid voorlichter
Door de getrainde manier van les geven stellen de voorlichters zich open op.

Dankbaarheid
We verbazen er ons telkens weer over hoe fijn leerlingen het vinden hun verhaal over zichzelf of over hun vriend(in) in de klas te delen. In woorden, lichaamstaal of door het op te schrijven.

98% van de leerling vindt dat andere kinderen onze les ook moeten hebben
Door onze evaluatieformulieren kunnen we niet alleen meten wat leerlingen van onze les vinden. Leerlingen krijgen ook de ruimte iets over zichzelf of de ander aan te geven.

Inhoud.
De voorlichtingsles bevat onder andere de volgende onderdelen:

  1. Introductie ervaringsdeskundige
  2. Welke vragen hebben leerlingen?
  3. Hoe krijgt iemand een verslaving, eetstoornis, etc?
  4. Hoe komt iemand er weer uit?
  5. Waarom is hulp vragen nog niet zo makkelijk?
  6. Welke soorten hulp zijn er? Informatie uitdelen
  7. Evaluatieformulier
  8. Afsluiting

 

 

 


'Telefonisch contact gezocht met Buro PUUR. Had een vraag over of en hoe je bij vermoeden van een eetstoornis het gesprek kan aangaan met iemand. Werd heel prettig geholpen, er werd meegedacht en ik kreeg veel praktische tips. Ik durf het gesprek aan, en voel me gesterkt door alle adviezen. Ik hoop dat ik hiermee iemand een stapje verder kan helpen. Bedankt Patricia!'

Mariska Vos, jeugdverpleegkundige CJG Rijnmond