De POH-GGZ

Gedurende het hulptraject is het mogelijk dat je te maken krijgt met een POH-GGZ. POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. Tegenwoordig hebben veel huisartsen een POH-GGZ in de praktijk. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de signalering, vraagverheldering en eventuele doorverwijzing naar hulp voor psychische problemen. Door middel van gespreksvoering verheldert de POH-GGZ de problematiek van de patiënt en adviseert over eventuele verdere begeleiding of doorverwijzing. Ook kan de POH-GGZ zelf een kortdurende behandel- of begeleidingstaak op zich nemen (Verhaak, Van Beljouw & Ten Have, 2015).

Wanneer de huisarts je doorverwijst naar de POH-GGZ zullen er een aantal gesprekken worden ingepland. Dit is vaak in de huisartsenpraktijk of in de buurt. De POH-GGZ probeert door middel van gespreksvoering erachter te komen welke problematiek er speelt. Wanneer het gaat om jongere kinderen kunnen de ouders hierbij aanwezig zijn. Na een aantal gesprekken zal de POH-GGZ een advies uitbrengen. Dit advies gaat vaak over verdere begeleiding of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog of arts. Het is aan de persoon zelf of hij of zij hier iets mee doet (Verhaak, Van Beljouw & Ten Have, 2010).

Gebruikte literatuur

Verhaak, P., Van Beljouw, I. & Ten Have, J. (2010). De opmars van de POH-GGZ. Tijdschrift voor praktijkondersteuning. 5 (5), 130-134.

 


Buro PUUR is lid van

NAElogo  weet