Soorten behandelingen

Bij een ambulante behandeling (poliklinische behandeling) is er geen sprake van opname. De patiënt wordt behandeld in de eigen omgeving en kan zo het geleerde in behandelingen direct toepassen (Jansen & Elgersma, 2007).

In bepaalde situaties kan er voor een klinische behandeling worden gekozen. De patiënt wordt dan opgenomen in een kliniek. Dit kan bijvoorbeeld in een gespecialiseerd eetstoorniscentrum/kliniek of in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Er kan pas aan een behandeling worden begonnen wanneer de patiënt een enigszins goede lichamelijke gezondheid heeft. De klinische behandeling bestaat vaak uit een combinatie van verschillende interventies (zie de pagina over de soorten interventies). Wanneer het gaat om jonge patiënten worden de ouders begeleid en betrokken bij de behandeling (Jansen & Elgersma, 2007).

Daarnaast is er nog de middenweg, namelijk deeltijdbehandeling. Bij deeltijdbehandeling komt de patiënt een paar dagen of middagen naar de kliniek voor behandeling die uit verschillende onderdelen bestaat (De Vos, 2004).

 

Gebruikte literatuur

De Vos, C. (2004). Als je kind een eetstoornis heeft. M.O.M.: Houten.

Jansen, A., & Elgersma, H. (2007). Leven met een eetstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.


Buro PUUR is lid van

NAElogo  weet