Voor het team van Buro PUUR is de belangrijkste persoon die onze kwaliteit kan beoordelen de leerling en professional aan wie we voorlichting of training geven. We zijn trots dat 98% van onze leerlingen vindt dat andere leerlingen onze voorlichting ook moet hebben. Dat we jaarlijks op scholen terug mogen komen is voor ons het grootste bewijs dat ons werk gewaardeerd wordt.


Buro PUUR & Loket Gezond Leven

De voorlichtingen en trainingen zijn opgenomen in de interventie database van Loket Gezond Leven.

002767 Banner Loket Gezond leven v2

Buro PUUR & Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Trainingen van Buro PUUR staan in het Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

LogoVenVN