Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van: 
Buro PUUR
Koperwiekweg 2
3403 ZS IJsselstein 
Telefoon 06-16451745
Website: www.buropuur.nl 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Inleiding
In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van (potentiële) klanten, ouders, vrijwilligers, deelnemers aan een cursus, leveranciers, opdrachtgevers, bezoekers van onze website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is. 

Voor bezoekers en relaties van Buro PUUR
Wanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt in verband met het aanmelden voor een training of voorlichting of de aanvraag van een brochure of het afgeven van een offerte zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over uw inschrijving, offerteaanvraag of uw bestelling. Deze verwerking is noodzakelijk om aan u de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren. Verder gebruiken wij uw gegevens voor andere noodzakelijke aspecten van uw bestelling, zoals het factureren van een brochure of handleiding.

Wanneer er tussentijds geen contact is geweest tussen u en Buro PUUR, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact met u.

Toezending publicaties zoals brochures en handleidingen
Onderdeel van een bestelling is dat een publicatie aan u wordt toegestuurd. Om dit te kunnen doen, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de bestelling.

Vermelding aan buro gelieerde dienstverleners en/of behandelaars op website www.buropuur.nl
Als u ons daar uw toestemming voor heeft gegeven dan zal Buro PUUR uw bedrijfsgegevens op haar website opnemen. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken. 

Mailings
In onze nieuwsbrieven maken wij u o.a. attent op eventuele zaken en diensten van Buro PUUR en andere informatie, die voor u van interesse kunnen zijn. De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij overigens gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst in de VS. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is gewaarborgd, omdat de nieuwsbrief mailing dienst over een privacy shield certificaat beschikt. 

Deelnemers aan trainingen en cursussen 
Buro PUUR organiseert regelmatig trainingen en cursussen die door personen kunnen worden bezocht. Meldt u zich hiervoor aan, dan zien wij dit als een overeenkomst in de zin van de AVG. Het verwerken van uw persoonsgegevens is dan noodzakelijk om deze overeenkomst met u uit te voeren (informeren over de training of cursus en communiceren over eventuele andere aspecten van de overeenkomst zoals eventuele kosten). 

De persoonsgegevens van personen, die wij verwerken in het kader van deze trainingen en cursussen, bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na het einde van het boekjaar waarin de cursus of training heeft plaatsgevonden.

Voor leveranciers en opdrachtnemers
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtgevers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u ons als spreker heeft ingehuurd voor een optreden bij een evenement of dat wij op een school werkzaam zijn als gastdocent. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtgever dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij een offerte is het nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst wat ons betreft dient te voldoen, u facturen te kunnen sturen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.

De persoonsgegevens van opdrachtgevers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Voor bezoekers van onze website
De website www.buropuur.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Functionele en analytische cookies
Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van specifieke browserinstellingen tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Buro PUUR heeft de cookies van Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Dit houdt o.a. in dat de laatste drie cijfers van uw IP-adres zijn afgeschermd. 

Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van Buro PUUR. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk één jaar na het laatste contact. 

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken
Buro PUUR maakt gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). De opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Buro PUUR te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden of diensten. 

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Buro PUUR, t.a.v. Patricia Bos, telefoon 06-16451745. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


'Het was voor het eerst dit jaar dat de hele klas een uur lang stil en serieus was. Ik denk dat dit voldoende zegt over de gastles.

Het was een eyeopener.

Het persoonlijke verhaal maakte het interessant om naar te luisteren.

De mensen in de klas werden goed bij het verhaal betrokken, het was niet langdradig, en het was pakkend verteld.

Het was een wake-up call. Het verhaal had een goede opbouw, waardoor je het echt goed gaat begrijpen. Ik denk dat hiermee echt mensen worden geholpen.

Er zouden meer lessen als deze moeten worden gegeven, waarin andere problemen die tieners hebben worden behandeld.

In deze les werden veel dingen bespreekbaar gemaakt.

De les was duidelijk door de voorbeelden die werden gegeven.

Mensen konden zich goed inleven in de verhalen doordat er werd verteld vanuit eigen ervaringen.

Sommige mensen hebben een duwtje in hun rug nodig om te praten over hun gevoelens. Dat kregen ze in deze les.

Doormiddel van deze les ga je inzien dat hulp zoeken niet erg is maar juist belangrijk.

Ik herkende mezelf er heel erg in.

Het is goed dat leerlingen niet verplicht zijn om hun eigen verhaal te delen.

Ik snap nu, door dit verhaal, dat het beter is om dingen te delen in plaats van het voor jezelf houden.

Ik vond het fijn dat er antwoorden werden gegeven op onze vragen.

Het is super fijn dat er over dit onderwerp werd gepraat, omdat sommige mensen zich er beter door gaan voelen.

Ik heb na deze les meer begrip voor mensen met een eetstoornis.

Ik vond de les erg informatief, het was anders dan ik had verwacht.

Dit is een belangrijk onderwerp.'

reacties van leerlingen